Nr 6/2020 Zawód projektant
2 Odmienne stany świadomości. Czy można połączyć projektowanie w realiach rynkowych z myśleniem akademickim?

Nr 6/2020 Zawód projektant

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Zawód dizajner – od plastyka do product managera

  3. Odmienne stany świadomości. Czy można połączyć projektowanie w realiach rynkowych z myśleniem akademickim?

  4. Wespół w zespół

  5. Polski projektant komunikacji wizualnej wczoraj i dziś

  6. Projektowanie produktów z praktycznego punktu widzenia

  7. Czemu i komu służy wyobraźnia


2 Odmienne stany świadomości. Czy można połączyć projektowanie w realiach rynkowych z myśleniem akademickim?

Planowanie strategii rozwoju przedsiębiorstw na bazie dizajnu nie tylko daje szansę na budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez innowacje, ale przede wszystkim niesie nadzieję na ograniczenie negatywnych skutków oddziaływania biznesu na otoczenie. Z roku na rok w obliczu współczesnych wyzwań, przed którymi stoją planeta i ludzkość, takie podejście do dizajnu i roli projektantów staje się coraz ważniejsze. Autor, doświadczony projektant produktów oraz usług i równocześnie wykładowca na krakowskim Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie uzasadnia, dlaczego powinna dokonać się zmiana podejścia do projektowania rynkowego i dlaczego w proces ten winna włączyć się społeczność akademicka.