Nr 2/2019 Wokół Bauhausu
7 Od modernizmu do medialabów. Krytyczne projektowanie w czasach nadmiaru danych

Nr 2/2019 Wokół Bauhausu

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Wirus Bauhausu

  3. Bauhaus. Przemilczane kryzysy

  4. Obok – polscy projektanci i Bauhaus

  5. Nowy początek. Kobiety Bauhausu

  6. Modernizm we Wrocławiu

  7. Nowoczesne meble z niklowanych rur stalowych i ich bielski projektant Bruno Weil

  8. Od modernizmu do medialabów. Krytyczne projektowanie w czasach nadmiaru danych


7 Od modernizmu do medialabów. Krytyczne projektowanie w czasach nadmiaru danych

Twórcy Bauhausu i przedstawiciele innych ówczesnych ruchów awangardowych zaszczepili w środowisku projektowym nowoczesne ideały powszechnego dostępu do wiedzy i postępu społecznego. Zadaniem projektantów było nie tylko stworzenie nowych osiedli i mieszkań, ale również bardziej demokratycznego systemu zarządzania wiedzą. Obecnie dizajnerzy stają przed podobnymi wyzwaniami, mierząc się z nieoczekiwanymi konsekwencjami rewolucji cyfrowej – przeciążeniem informacyjnym, fake newsami czy fragmentaryzacją wiedzy. W związku z tym szczególną rolę mogą odegrać projektanci informacji, tworzący wraz z badaczami danych transdyscyplinarne zespoły pod szyldem medialabów. Te – choć nie są w prostej linii spadkobiercami ruchów awangardowych – nawiązują do ich filozofii, promując pracę zespołową, naukowe podejście do procesu projektowego i odpowiedzialność społeczną.