Nr 2/2019 Wokół Bauhausu
3 Obok – polscy projektanci i Bauhaus

Nr 2/2019 Wokół Bauhausu

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Wirus Bauhausu

  3. Bauhaus. Przemilczane kryzysy

  4. Obok – polscy projektanci i Bauhaus

  5. Nowy początek. Kobiety Bauhausu

  6. Modernizm we Wrocławiu

  7. Nowoczesne meble z niklowanych rur stalowych i ich bielski projektant Bruno Weil

  8. Od modernizmu do medialabów. Krytyczne projektowanie w czasach nadmiaru danych


3 Obok – polscy projektanci i Bauhaus

W artykule przedstawiona została recepcja Bauhausu w kręgu awangardy polskiej w latach 1918–1939. Szkoła i jej twórcy byli powszechnie znani i doceniani, o czym świadczy reportaż Tadeusza Peipera z pobytu w Dessau w 1927 roku, opublikowany w piśmie awangardowym „Zwrotnica”. Mimo to bezpośredni wpływ Bauhausu na scenę polską okazał się ograniczony. W Polsce brakowało producentów i klientów zainteresowanych projektami nawiązującymi do rozwiązań niemieckich. Wyjątkowym osiągnięciem pozostało wyposażenie Zamku Prezydenta RP w Wiśle (1929–1931), z wykorzystaniem mebli z metalowych rurek, nawiązujących do projektów Marcela Breuera. Polscy projektanci i architekci kształcili się na nowatorskich uczelniach artystycznych w kraju, rezygnując z zagranicznych wyjazdów. Dynamika życia artystycznego w Polsce i wyzwania związane z modernizacją kraju stawiały twórców wobec innych problemów niż te w Niemczech, stąd rozwiązania proponowane przez Bauhaus, choć cenione, uznawano za nieadekwatne.