Nr 11/2021 Współuczestniczenie i współprojektowanie
1 O korzyściach i trudach projektowania partycypacyjnego przestrzeni publicznej

Nr 11/2021 Współuczestniczenie i współprojektowanie

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. O korzyściach i trudach projektowania partycypacyjnego przestrzeni publicznej

  3. Czy woli Pan/Pani czerwony, czy niebieski?

  4. Prototypowanie miasta

  5. Wywiad to nie wszystko. O partycypacyjnych metodach projektowania

  6. Techniki badawcze w projektowaniu partycypacyjnym usług

  7. Empiria w projektowaniu (komunikacji)


1 O korzyściach i trudach projektowania partycypacyjnego przestrzeni publicznej

Partycypacja, w tym konsultacje społeczne, stała się standardem w projektowaniu przestrzeni publicznej. Walorem tego sposobu pracy jest społeczne poczucie sprawczości, które przekłada się na identyfikację z miejscem i umacnianie wspólnotowości. Nie zawsze jednak działania w takiej formule prowadzą do uzyskania ciekawego projektu. Wynika to ze sprzecznych interesów zleceniodawców, użytkowników i projektantów. Tego typu procesu wszyscy zainteresowani muszą się nauczyć, co wymaga czasu i cierpliwości. Innego rodzaju działania partycypacyjne są związane z oddolnymi ruchami aktywistów. Wynikają one z niezgody na zawłaszczanie przestrzeni publicznej. W artykule przytaczam trzy przykłady: pierwszy dotyczy redukcji liczby reklam w przestrzeni miejskiej (ustawa krajobrazowa), drugi – budżetu obywatelskiego, i trzeci – rozbudowy infrastruktury rowerowej w Krakowie. Pokazują one, jak trudny i długi jest proces transformacji, mimo „społecznego ciśnienia”, a nawet zmian legislacyjnych.