Nr 16/2023 Projektowanie systemowe
5 (Nie)standaryzacja. Projektowanie dla szwajcarskiej służby zdrowia

Nr 16/2023 Projektowanie systemowe

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Budowanie przyszłości w systemach

  3. Jak zrozumieć i wykorzystać myślenie systemowe na styku projektowania i biznesu?

  4. Dekonstruując myślenie projektowe

  5. System – rzecz złożona (czyli przepis na sernik)

  6. (Nie)standaryzacja. Projektowanie dla szwajcarskiej służby zdrowia

  7. Metadizajn systemów transgresji. Kreowanie tożsamości i queerowość


5 (Nie)standaryzacja. Projektowanie dla szwajcarskiej służby zdrowia

Rozwiązania technologiczne w sektorze ochrony zdrowia w znacznej mierze wynikają ze specyfiki opieki medycznej danego państwa i podlegają wpływom prawnym, społecznym i politycznym. W projektowaniu złożonych systemów niezbędne są metody, które pomagają dizajnerom zrozumieć zakres wyzwania, określić jego obszary i zaproponować najlepsze możliwe rozwiązanie.
Szwajcaria jest państwem o unikatowej organizacji opieki zdrowotnej, w znacznej mierze opartej na działalności podmiotów pozarządowych systemu Spitex (od Spitalexterne Hilfe und Pflege). System ten w samym swoim założeniu bazuje na opiece pozaszpitalnej i pracy pielęgniarek, które bardzo często pełnią funkcję menedżerek, asystentek i „łączników” pomiędzy pacjentem, jego rodziną, lekarzem i szpitalem. W tak specyficznej sytuacji powszechnie stosowane metody bardzo często się nie sprawdzają i potrzebne jest szczególnego podejście w procesie projektowym.
Artykuł omawia tworzenie e-usługi dla szwajcarskiej służby zdrowia, wskazując obszary problematyczne z perspektywy dizajnera i próbując odpowiedzieć na pytanie, jak zaadaptować proces projektowy do tak specyficznego zadania.