Nr 12/2022 Doświadczanie
6 Niedostępna dostępność?

Nr 12/2022 Doświadczanie

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Czy badania UX mogą zmieniać świat?

  3. Doświadczenia respondentów w procesach badawczych. Wyzwania i możliwości

  4. Między słowami – o projektowaniu treści

  5. Czy UX kanibalizuje dizajn?

  6. Granice empatii sztucznej inteligencji

  7. Niedostępna dostępność?

  8. Service Blueprint – balansując pomiędzy emocjami a infrastrukturą usługi

  9. Projektowanie doświadczeń cyfrowych – co dalej?*


6 Niedostępna dostępność?

Rozwój technologii spowodował, że świat wirtualny stał się naszą równoległą rzeczywistością, dlatego ważne jest, abyśmy uznali prawa osób z niepełnosprawnościami w internecie za tak samo oczywiste jak te w świecie materialnym. Dotychczasowe doświadczenia udowadniają, że dostępność cyfrowa w wielu wypadkach wspomaga wszystkie grupy użytkowników – nie tylko tych z niepełnosprawnościami.

Prawny obowiązek respektowania zasad WCAG 2.1. (Web Content Accessibility Guidelines) przez strony internetowe i aplikacje mobilne instytucji publicznych jest nadal zbyt rzadko wykonywany. Także wśród projektantów aspekt dostępności jest często marginalizowany i pomijany. Przyczyną tego jest zapewne trudność w zrozumieniu specjalistycznego języka, jakim napisano wytyczne WCAG.

Ponieważ prawo o dostępności cyfrowej już teraz dotyczy instytucji publicznych, a niebawem obejmie także sektor prywatny – dizajnerzy muszą poznać wytyczne WCAG, podobnie jak architekci znają prawo budowlane. Respektowanie tych zasad przez osoby projektujące do internetu będzie miało znaczący wpływ na wzrost inkluzywności przestrzeni cyfrowej.