Nr 21/2024 Emocje i projektowanie
1 Nawigowanie w krajobrazie emocji. Zasady dizajnu według Sevena Guidinga

Nr 21/2024 Emocje i projektowanie

Biblioteka
  1. Wstęp 21

  2. Nawigowanie w krajobrazie emocji. Zasady dizajnu według Sevena Guidinga

  3. Projektowanie przyjemności użytkownika w relacjach z przedmiotami

  4. Komizm a dizajn. Śmiech jako krytyka i terapia

  5. Aby emocje znów były wyjątkowe

  6. Relacje emocjonalne z rzeczami

  7. Emocjonalna dolina osobliwości


1 Nawigowanie w krajobrazie emocji. Zasady dizajnu według Sevena Guidinga

Jedną rzecz z pewnością można powiedzieć o projektowaniu: jego znaczenie dla jednostki i ludzkości w ogóle (jego cel, sens, sukces lub porażka) zależy od stopnia, w jakim zaspokaja potrzeby. Produkty, usługi, budynki, systemy i wszystkie inne byty tworzone przez dekady przez człowieka są zasadniczo instrumentami zaspokajania potrzeb. Przedstawiam typologię podstawowych potrzeb i pokazuję, w jaki sposób może ona wpływać na projektowanie. Typologia ta obejmuje 13 potrzeb psychologicznych i 52 powiązane z nimi potrzeby podrzędne – po 4 na każdą potrzebę podstawową. Te podstawowe potrzeby są uniwersalne – każdy z nas je ma. Abyśmy mogli się rozwijać, wszystkie nasze potrzeby muszą być w wystarczającym stopniu zaspokojone. Tekst omawia, jak tę typologię można wykorzystać jako źródło projektowania nastawionego na potrzeby użytkownika, ze szczególnym uwzględnieniem szczęścia i dobrego samopoczucia. Używany w artykule język może wspierać komunikację z klientami, w zespołach projektowych, z użytkownikami końcowymi i innymi zainteresowanymi stronami. Można go wykorzystać jako podstawowe źródło inspiracji i wyzyskiwać wpływ istniejących lub nowych projektów na dobre samopoczucie. Co więcej, w przypadku innowacji projektowych kwestie dotyczące potrzeb stanowią żyłę złota – umożliwiają opracowywanie rozwiązań, które są zarówno nowatorskie, jak i znaczące.