Nr 5/2020 Warsztaty i projektowanie
5 Na pograniczu danych, kreacji i decyzji projektowych. Wprowadzenie do warsztatów badawczo-projektowych

Nr 5/2020 Warsztaty i projektowanie

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Rękodzielnik kontra projektant przemysłowy. Gildie i warsztaty z przełomu wieków XIX i XX jako argument w sporze o nowoczesny dizajn

  3. Stowarzyszenie Warsztaty Krakowskie

  4. Ładowski warsztat pracy na przykładzie twórczości Olgierda Szlekysa i Władysława Winczego

  5. Ludowość zastosowana w przemyśle

  6. Na pograniczu danych, kreacji i decyzji projektowych. Wprowadzenie do warsztatów badawczo-projektowych

  7. Warsztaty ideacyjne online

  8. Przekraczanie granic w warsztacie. Spojrzenie projektanta

  9. Slojd, czyli nauka zręczności


5 Na pograniczu danych, kreacji i decyzji projektowych. Wprowadzenie do warsztatów badawczo-projektowych

Artykuł prezentuje podstawowe założenia teoretyczne i metodologiczne, które pozwalają wiązać pracę projektantów, badaczy, użytkowników i innych podmiotów. Podstawą proponowanego podejścia jest przekroczenie klasycznego pojmowania badań jako działania opartego na ścisłych procedurach naukowych, osobnego wobec procesów projektowych, skoncentrowanego na danych ilościowych. Zamiast tego opisane rozwiązania elastycznie dopasowują się do procesów projektowych i na różnych etapach pozwalają włączać perspektywę użytkowników – pośrednio (badacze dostarczają średnio przetworzone dane) lub bezpośrednio (procesy partycypacyjne są moderowane przez badaczy lub projektantów). Autorzy przybliżają jeden ze sposobów realizacji tego rodzaju badań, a mianowicie warsztaty badawczo-projektowe, które można włączyć na każdym etapie procesu projektowego w zależności od przyjętych założeń, potrzeb i celów danego przedsięwzięcia.