Nr 20/2024 Promocja dizajnu
4 Między światowością a lokalnością. Dylematy promowania polskiego dizajnu na przykładzie Zamku Cieszyn

Nr 20/2024 Promocja dizajnu

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Dizajn dla wszystkich. Subiektywnie o wystawach projektowania

  3. Fenomen Eindhoven. Historia i rozwój Dutch Design Week

  4. Dizajn w muzeum

  5. Między światowością a lokalnością. Dylematy promowania polskiego dizajnu na przykładzie Zamku Cieszyn

  6. Projektowe laboratorium, czyli programy wsparcia dla biznesu oparte na dizajnie

  7. Promowanie przez pisanie. Rola publikacji i krytyki w kształtowaniu projektowania graficznego

  8. Wygrałem, zdobyłem, zapłaciłem…


4 Między światowością a lokalnością. Dylematy promowania polskiego dizajnu na przykładzie Zamku Cieszyn

Promowanie polskiego dizajnu poza granicami kraju w pierwszym 20-leciu XXI wieku jest działaniem nie w pełni rozpoznanym i opisanym. Z racji dynamicznie rozwijających się w tym czasie struktur wsparcia dla projektantów i jednocześnie zmieniającej się roli samego dizajnu wiele z przedsięwzięć w tym obszarze odbywało się w sposób nieuporządkowany. Artykuł przybliża kwestię promocji polskiego projektowania za granicą prowadzonej w latach 2005–2020 przez Zamek Cieszyn – pierwsze w Polsce regionalne centrum dizajnu. Realizacja tego zadania może przybierać różnorakie formy, zależnie od czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych, charakteryzujących daną organizację. W studium przypadku autorki opisują wybrane przez Zamek Cieszyn formy promocji projektowania oraz charakteryzują czynniki zewnętrzne (między innymi dostępność funduszy, wsparcie władz, partnerstwa z różnymi organizacjami) i wewnętrzne (takie jak postawy w zarządzaniu instytucją), które miały wpływ na opisywane zjawisko. Artykuł pomaga w zrozumieniu funkcji, jaką pełnić mogą instytucje mające w obszarze swojej działalności dizajn w procesie zagranicznej promocji wzornictwa oraz wskazuje na elementy zarządzania tymi organizacjami, które taką promocję ułatwiają.