Nr 12/2022 Doświadczanie
3 Między słowami – o projektowaniu treści

Nr 12/2022 Doświadczanie

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Czy badania UX mogą zmieniać świat?

  3. Doświadczenia respondentów w procesach badawczych. Wyzwania i możliwości

  4. Między słowami – o projektowaniu treści

  5. Czy UX kanibalizuje dizajn?

  6. Granice empatii sztucznej inteligencji

  7. Niedostępna dostępność?

  8. Service Blueprint – balansując pomiędzy emocjami a infrastrukturą usługi

  9. Projektowanie doświadczeń cyfrowych – co dalej?*


3 Między słowami – o projektowaniu treści

Od kilku lat w środowisku UX rośnie zainteresowanie nowym obszarem. UX writing, czyli projektowanie treści, to stosunkowo nowa gałąź eksplorowana w ramach projektowania doświadczeń użytkownika. Artykuł tłumaczy powody wzrostu popularności tego obszaru i opisuje wartości, jakie wnosi do projektowania. Wskazuje, że UX writing to nie tylko prowadzenie tekstami przez produkt, ale też projektowanie doświadczeń przez głos i ton. Autorka zwraca uwagę na problemy, które można rozwiązać dobrze zaprojektowanymi tekstami. Pokazuje, jak UX writing służy projektowaniu inkluzywnemu, które włącza pomijane do tej pory grupy, w tym osoby z niepełnosprawnościami. Podkreśla też, że projektowanie treści wychodzi poza produkty cyfrowe, choćby w kontekście projektowania usług (service design).