Nr 15/2022 Wzornictwo w PRL-u
3 Między meblem a aparatem. W stronę społecznej historii sprzętów elektrycznych i elektronicznych w powojennej Polsce

Nr 15/2022 Wzornictwo w PRL-u

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Innowacja i eksperyment jako stymulatory (?) wzornictwa czasów PRL

  3. Polska tkanina dekoracyjna okresu poodwilżowego – nowe perspektywy, nowe techniki

  4. Między meblem a aparatem. W stronę społecznej historii sprzętów elektrycznych i elektronicznych w powojennej Polsce

  5. Wzornictwo środków produkcji w czasach PRL-u

  6. Wczasy polityki, wczasy wolności

  7. „Niezły bajer”, czyli o krotochwilnych rzeczach u schyłku PRL-u

  8. Długa historia fotela RM58*


3 Między meblem a aparatem. W stronę społecznej historii sprzętów elektrycznych i elektronicznych w powojennej Polsce

W polskiej historiografii dotyczącej wzornictwa dominują dwa nurty, z których pierwszy skupiony jest na wybitnych, lecz często jednostkowych realizacjach. Drugi natomiast podkreśla negatywny wpływ centralnie sterowanej gospodarki na projektowanie i produkcję przedmiotów konsumpcyjnych, co prowadzi najczęściej do konkluzji mówiących o nieadekwatnej podaży i niskiej jakości produktów codziennego użytku. Artykuł podejmuje próbę prześledzenia życia społecznego i różnorodnych czynników warunkujących przemiany formalne sprzętów elektrycznych i elektronicznych, ze szczególnym uwzględnieniem radioodbiorników. Rezultatem ma być propozycja poszukania alternatywnych narracji dotyczących wzornictwa z czasów Polski Ludowej, które ukażą jego odrębność i specyfikę warunkowaną szczególnymi kontekstami zarówno społecznymi, jak i ekonomicznymi, politycznymi i technologicznymi. Takie podejście, skupione przede wszystkim na produktach wdrażanych i funkcjonujących w codzienności, ma pozwolić na odejście od normatywnych dyskursów i zastąpienie ich analizą funkcjonowania i roli obiektów wzornictwa w społeczeństwie.