Nr 13/2022 Badanie i projektowanie
1 Między badaniem a projektowaniem

Nr 13/2022 Badanie i projektowanie

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Między badaniem a projektowaniem

  3. Badania w leanowym procesie projektowania produktu

  4. Z perspektywy materiałów

  5. Jak wyjść poza antropocentryzm badań w projektowaniu?

  6. Problem odbiorcy w projektowaniu (komunikacji)

  7. W napięciu: rzemiosło, dizajn i technologia

  8. Zrównoważone struktury „formoaktywne”. Metodologia badań projektowych w dwóch skalach


1 Między badaniem a projektowaniem

Artykuł opisuje relacje między badaniami a projektowaniem. Aby wyjaśnić złożoność ich wzajemnych powiązań, wprowadza rozróżnienie na badania naukowe, które definiuje jako tworzenie nowej wiedzy, w tym innowacji, oraz badania nienaukowe, definiowane jako pozyskiwanie istniejącej wiedzy. Odnotowując ważne cechy wspólne projektowania i badań naukowych, takie jak nowatorstwo, twórczy charakter i nieprzewidywalność, artykuł wyodrębnia trzy różnice między tymi działalnościami, które pozwalają rozpoznać, czy dana działalność badawczo-projektowa ma charakter naukowy, czy nie. Poza dążeniem do tworzenia nowej wiedzy są to: wykorzystywanie skodyfikowanej metodologii oraz opis procesu pozwalający na jego odtworzenie. W celu bardziej klarownego objaśnienia różnicy między badaniami naukowymi i nienaukowymi w artykule wyróżniono badania dla projektowania, badania projektowania oraz badania przez projektowanie, zwane też badaniami konstrukcyjnymi. Pierwsza kategoria należy do badań nienaukowych, a druga i trzecia mają potencjał naukowy. Celem artykułu jest dookreślenie ważnej części praktyki projektowej, której z powodu dwuznaczności terminów brakuje jasnych ram, a przez to trudno przekonać społeczeństwo i decydentów o jej znaczeniu.