Nr 8/2021 Dizajn z Poznania
6 Meblowanie miasta na przykładzie Poznania

Nr 8/2021 Dizajn z Poznania

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Rajmund Teofil Hałas. Historia polskiego meblarstwa

  3. Meblościanka. Mapa wielokrotnych narodzin idei

  4. Hotel Merkury w Poznaniu – modernistyczny gesamtkunstwerk

  5. Bazart. Poznańska galeria sztuki i dizajnu z lat 80. XX wieku

  6. Dizajn poznański. Odsłona współczesna

  7. Meblowanie miasta na przykładzie Poznania


6 Meblowanie miasta na przykładzie Poznania

Artykuł jest próbą opisania aktualnych trendów w projektowaniu przestrzeni publicznej na przykładzie Poznania. Pojawiają się w nim także odwołania do realizacji z innych miast (między innymi Londynu, Oakland i Paryża), ale bardziej szczegółowo omówione zostały przykłady poznańskie. Uwaga skupiła się na takich nurtach w projektowaniu jak: koncepcja miasta 15-minutowego, parki kieszonkowe, odwrót od przestrzeni zamkniętych, konsultacje społeczne oraz nowi zamawiający projekty dla przestrzeni publicznej (instytucje kultury, firmy deweloperskie, wspólnoty mieszkaniowe). Na wiele z opisanych przypadków wpływ miała także trwająca pandemia. Dotyczy to szczególnie projektowania taktycznego – elastycznego i etapowego, odpowiadającego w szczególności zmiennej rzeczywistości. Artykuł próbuje także wskazać na poszczególnych przykładach, jak ważna w ostatnim czasie stała się przestrzeń publiczna. Pandemia przyspieszyła zmiany i ośmieliła wiele miast do przewartościowania myślenia o funkcji przestrzeni publicznej. Nie tylko liczne ulice zostały oddane, częściowo lub całościowo, pieszym i rowerzystom. Zwrócono także większą uwagę na wartości rekreacyjne przestrzeni publicznej, jak może ona wpływać na zdrowie fizyczne i psychiczne mieszkańców. Temu służą między innymi nowe założenia parkowe, które w przestrzeniach najbardziej zurbanizowanych pojawiają się w formie parków kieszonkowych.