Nr 8/2021 Dizajn z Poznania
2 Meblościanka. Mapa wielokrotnych narodzin idei

Nr 8/2021 Dizajn z Poznania

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Rajmund Teofil Hałas. Historia polskiego meblarstwa

  3. Meblościanka. Mapa wielokrotnych narodzin idei

  4. Hotel Merkury w Poznaniu – modernistyczny gesamtkunstwerk

  5. Bazart. Poznańska galeria sztuki i dizajnu z lat 80. XX wieku

  6. Dizajn poznański. Odsłona współczesna

  7. Meblowanie miasta na przykładzie Poznania


2 Meblościanka. Mapa wielokrotnych narodzin idei

Meblościanka wpisała się na stałe w pejzaż polskich mieszkań okresu PRL, stając się istotną częścią historii urządzania wnętrz. Od tego czasu obrosła nienaukową narracją, która niejednokrotnie wykoślawia jej obraz. Nieścisłości, o których mowa, dotyczą uznawania tego rodzaju umeblowania za typowo polski, używania w odniesieniu do niego błędnych nazw lub podawania nieadekwatnych przykładów pierwowzorów. Po pierwsze, istotnym wątkiem w podstawowych rozważaniach dotyczących tego rodzaju umeblowania jest nazewnictwo, które obecnie funkcjonuje w bardzo uproszczonej formie. Celem badań była zatem weryfikacja nomenklatury. Poprzez analizę haseł słownikowych oraz sposobów codziennego użycia określeń dotyczących różnego rodzaju mebli służących do przechowywania, uzyskałam odpowiedź na pytanie o klasyfikację meblościanki, która bywa postrzegana z jednej strony jako część architektoniczna, a z drugiej jako element wyposażenia wnętrz. Po drugie, opis rozwiązań analogicznych do tych zastosowanych w polskich meblach segmentowych, a pojawiających się w ciągu XX wieku na kilku kontynentach pozwolił na wpisanie swojskiej meblościanki w szerszą perspektywę światowej historii wzornictwa i zweryfikował hipotezy możliwych inspiracji dla polskich projektantów. Celem dostrzeżenia podobieństw, zarówno funkcjonalnych, jak i estetycznych, pomiędzy różnymi realizacjami, było lepsze zrozumienie idei, które stały u podstaw pomysłu na „żyjącą ścianę”.