Nr 5/2020 Warsztaty i projektowanie
4 Ludowość zastosowana w przemyśle

Nr 5/2020 Warsztaty i projektowanie

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Rękodzielnik kontra projektant przemysłowy. Gildie i warsztaty z przełomu wieków XIX i XX jako argument w sporze o nowoczesny dizajn

  3. Stowarzyszenie Warsztaty Krakowskie

  4. Ładowski warsztat pracy na przykładzie twórczości Olgierda Szlekysa i Władysława Winczego

  5. Ludowość zastosowana w przemyśle

  6. Na pograniczu danych, kreacji i decyzji projektowych. Wprowadzenie do warsztatów badawczo-projektowych

  7. Warsztaty ideacyjne online

  8. Przekraczanie granic w warsztacie. Spojrzenie projektanta

  9. Slojd, czyli nauka zręczności


4 Ludowość zastosowana w przemyśle

Próba krytycznego podsumowania trzech rodzajów warsztatów organizowanych przez Wandę Telakowską, założycielkę Instytutu Wzornictwa Przemysłowego: pracowni doświadczalnych tworzonych pod koniec lat 40. w Biurze Nadzoru Estetyki Produkcji, Zakładów Projektowych IWP oraz tak zwanych projektanckich zespołów ludowych powstających po roku 1950, szukających wzorów dla nowoczesnej produkcji przemysłowej w prostocie form polskich twórców ludowych. Analiza modelu pracy profesjonalnych projektantów z twórcami ludowymi i przegląd przykładowych wdrożeń motywów zaprojektowanych przez projektanckie zespoły ludowe. Próba oceny warsztatowych eksperymentów ich pozytywnych skutków oraz przyczyn zakończenia ich działalności.