Nr 9/2021 Projektowanie kultury
6 Kultura, polityka i pieniądze. Projektowanie dla sektora kultury – okiem praktyków

Nr 9/2021 Projektowanie kultury

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Rzeczy i ich biografie w scenariuszach zmiany społecznej

  3. Narracja wpasowana w przestrzeń, czyli czym jest projektowanie wystaw

  4. Dizajn poznański. Odsłona czasów PRL-u

  5. Kultura ekranowa. O strategiach projektowych kolektywu panGenerator

  6. Autor robi szpagat

  7. Kultura, polityka i pieniądze. Projektowanie dla sektora kultury*


6 Kultura, polityka i pieniądze. Projektowanie dla sektora kultury – okiem praktyków

1. O definicjach: czy w ogóle należy rozpatrywać „projektowanie dla kultury” jako osobne zagadnienie. O tym, dla jakiej kultury się projektuje (wysokiej/niskiej, dużej/małej, instytucjonalnej/oddolnej, bogatej/biednej, wielkomiejskiej/prowincjonalnej itd.) i o tym, co z tego wynika – na poziomie metodyki, kwestii strategicznych, formalnych, finansowych, społecznych, a czasem politycznych – i oczywiście projektowych.

2. Kto i dlaczego się tym zajmuje – zarówno po stronie klienta, jak i projektanta (lub firmy projektowej). Co nim kieruje, jak pracuje, jak myśli i ocenia, i co go motywuje. Czy projektowanie dla kultury jest ciekawsze i atrakcyjniejsze niż dla innych „sektorów”, czy może być specjalizacją.

3. Przykłady (raczej rozsiane kontekstowo niż potraktowane z osobna), w tym z portfolio Studia Otwartego: Instytut Książki, Stary Teatr w Krakowie, Festiwal Kultury Żydowskiej, Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz małe ośrodki i instytucje kultury w miastach i gminach, dla których pracowaliśmy. Plus inne, spoza portfolio.

4. Jak na poziomie strategii projektu przewidzieć jego funkcję kulturotwórczą i wpływ (czyli nie tylko odbiór) społeczny (tu między innymi przykład Festiwalu Kultury Żydowskiej i jego oddziaływania na kwestie i relacje polsko-żydowskie, podejście do projektowania identyfikacji wizualnej miast z mieszkańcami jako najważniejszym podmiotem itp.).

5. Jaką dizajn ma kulturę? Wystawy, wydarzenia, publikacje, media związane z projektowaniem – jakim językiem, stylistyką się posługują i dlaczego? Jak dizajn przenika się ze sztuką współczesną i jaki na siebie nawzajem mają wpływ?