Nr 15/2022 Wzornictwo w PRL-u
1 Innowacja i eksperyment jako stymulatory (?) wzornictwa czasów PRL

Nr 15/2022 Wzornictwo w PRL-u

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Innowacja i eksperyment jako stymulatory (?) wzornictwa czasów PRL

  3. Polska tkanina dekoracyjna okresu poodwilżowego – nowe perspektywy, nowe techniki

  4. Między meblem a aparatem. W stronę społecznej historii sprzętów elektrycznych i elektronicznych w powojennej Polsce

  5. Wzornictwo środków produkcji w czasach PRL-u

  6. Wczasy polityki, wczasy wolności

  7. „Niezły bajer”, czyli o krotochwilnych rzeczach u schyłku PRL-u

  8. Długa historia fotela RM58*


1 Innowacja i eksperyment jako stymulatory (?) wzornictwa czasów PRL

Niesprzyjająca eksperymentowaniu w zakresie ulepszania procesów wytwórczych oraz produktów koniunktura gospodarcza czasów PRL-u nie zahamowała całkowicie rozwoju placówek badawczych zatrudniających projektantów podejmujących próby wdrażania rozwiązań innowacyjnych. Działania tego typu prowadzono przeważnie w obrębie trzech niezależnych sektorów: a) w instytucjach powołanych przez rząd (głównie w pracowniach Instytutu Wzornictwa Przemysłowego); b) w szkolnictwie wyższym (w akademiach sztuk pięknych, państwowych wyższych szkołach sztuk plastycznych, jak również w poszczególnych uczelniach politechnicznych) oraz c) w placówkach doświadczalnych istniejących bezpośrednio przy zakładach produkcyjnych. W niniejszym artykule podjęto próbę przedstawienia mechanizmów, które warunkowały pracę projektantów czynnych zawodowo projektantów w latach 1952–1989, koncentrując się na przykładach uważanych obecnie za wybitne osiągnięcia polskiego wzornictwa tamtych czasów.