Nr 8/2021 Dizajn z Poznania
3 Hotel Merkury w Poznaniu – modernistyczny gesamtkunstwerk

Nr 8/2021 Dizajn z Poznania

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Rajmund Teofil Hałas. Historia polskiego meblarstwa

  3. Meblościanka. Mapa wielokrotnych narodzin idei

  4. Hotel Merkury w Poznaniu – modernistyczny gesamtkunstwerk

  5. Bazart. Poznańska galeria sztuki i dizajnu z lat 80. XX wieku

  6. Dizajn poznański. Odsłona współczesna

  7. Meblowanie miasta na przykładzie Poznania


3 Hotel Merkury w Poznaniu – modernistyczny gesamtkunstwerk

Hotel Merkury w Poznaniu to wyjątkowa modernistyczna konstrukcja stworzona w latach 1961–1964. Pracę nad nowoczesnym budynkiem i jego wyposażeniem prowadzili poznańscy architekci i projektanci związani także z tutejszą uczelnią artystyczną. Mimo swej, wielokrotnie wskazywanej w literaturze, niezaprzeczalnej pionierskości realizacja ta nie doczekała się kompleksowego opracowania. Celem badań było zebranie podstawowych faktów o przedsięwzięciu, uściślenie danych oraz analiza architektury i zachowanych obiektów pierwotnego wyposażenia hotelu. Rezultatem pracy jest wpisanie Merkurego oraz jego twórców w szerszy kontekst modernistycznej myśli europejskiej. Pozwoliło to wskazać konkretne wymiary, w których poznański hotel jest realizacją awangardową.