Nr 12/2022 Doświadczanie
5 Granice empatii sztucznej inteligencji

Nr 12/2022 Doświadczanie

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Czy badania UX mogą zmieniać świat?

  3. Doświadczenia respondentów w procesach badawczych. Wyzwania i możliwości

  4. Między słowami – o projektowaniu treści

  5. Czy UX kanibalizuje dizajn?

  6. Granice empatii sztucznej inteligencji

  7. Niedostępna dostępność?

  8. Service Blueprint – balansując pomiędzy emocjami a infrastrukturą usługi

  9. Projektowanie doświadczeń cyfrowych – co dalej?*


5 Granice empatii sztucznej inteligencji

Tekst dotyczy relacji tworzących się w interakcji ludzi z robotami. Punktem wyjścia do rozważań nad naturą takich związków jest zestawienie fikcyjnych przedstawień relacji człowiek – bot ze współczesnymi zjawiskami (na przykład wideokonferencje) i powszechnie dostępnymi produktami (na przykład wirtualni asystenci głosowi). Przedmiotem analizy jest specyfika aplikacji konwersacyjnej Replika. Korzystając z literatury oraz własnych doświadczeń, autorka wskazuje te elementy chatbota, które mogą obniżyć jakość doświadczenia użytkownika. Tym samym zaznacza, które aspekty doświadczenia użytkownika wymagają większej uwagi osób projektujących interfejsy konwersacyjne.