Nr 20/2024 Promocja dizajnu
2 Fenomen Eindhoven. Historia i rozwój Dutch Design Week

Nr 20/2024 Promocja dizajnu

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Dizajn dla wszystkich. Subiektywnie o wystawach projektowania

  3. Fenomen Eindhoven. Historia i rozwój Dutch Design Week

  4. Dizajn w muzeum

  5. Między światowością a lokalnością. Dylematy promowania polskiego dizajnu na przykładzie Zamku Cieszyn

  6. Projektowe laboratorium, czyli programy wsparcia dla biznesu oparte na dizajnie

  7. Promowanie przez pisanie. Rola publikacji i krytyki w kształtowaniu projektowania graficznego

  8. Wygrałem, zdobyłem, zapłaciłem…


2 Fenomen Eindhoven. Historia i rozwój Dutch Design Week

Artykuł analizuje unikatowy charakter festiwalu Dutch Design Week (DDW) w Eindhoven, podkreślając jego znaczenie jako wydarzenia prezentującego eksperymentalne i krytyczne podejście do projektowania. Praca przedstawia przemianę Eindhoven z przemysłowego miasta w centrum innowacji i dizajnu, zwracając uwagę na kluczowe wydarzenia i osoby mające wpływ na rozwój festiwalu. Na podstawie wywiadów swobodnych z pięcioma zróżnicowanymi odbiorcami wydarzenia oraz analizy dostępnych raportów artykuł ukazuje profil i motywacje uczestników, podkreślając społeczny i kulturowy wpływ festiwalu na środowisko projektowe i społeczność lokalną. Dodatkowo tekst rzuca światło na problemy i wyzwania, przed którymi stał i nadal stoi festiwal, wskazując na przeszkody w jego dalszym rozwoju oraz na sposoby, w jakie organizatorzy i uczestnicy starają się te wyzwania podejmować, aby kontynuować jego misję wspierania innowacji i międzynarodowego kreatywnego dialogu.