Nr 11/2021 Współuczestniczenie i współprojektowanie
6 Empiria w projektowaniu (komunikacji)

Nr 11/2021 Współuczestniczenie i współprojektowanie

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. O korzyściach i trudach projektowania partycypacyjnego przestrzeni publicznej

  3. Czy woli Pan/Pani czerwony, czy niebieski?

  4. Prototypowanie miasta

  5. Wywiad to nie wszystko. O partycypacyjnych metodach projektowania

  6. Techniki badawcze w projektowaniu partycypacyjnym usług

  7. Empiria w projektowaniu (komunikacji)


6 Empiria w projektowaniu (komunikacji)

W artykule opisano znaczenie procesu analizy dla praktyki projektowania komunikacji. Głównym celem tekstu jest ukazanie różnicy między postawą twórczą a postawą naukową. Obie te postawy wydają się kluczowe dla projektowania refleksyjnego, w którym nacisk kładziony jest na rozwiązywanie problemów. Postawa naukowa to chęć zgłębiania problemów, postawa twórcza odpowiada za chęć ich kreatywnego rozwiązywania.