Nr 3/2019 Jaka edukacja?
2 Edukacja projektantów wzornictwa wobec kryzysu

Nr 3/2019 Jaka edukacja?

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Umiejętności projektowe przyszłości

  3. Edukacja projektantów wzornictwa wobec kryzysu

  4. Wobec świata na rozdrożu – nowe formy kształcenia dizajnerów

  5. Wyspa, czyli o metodyce kształcenia projektantów wzornictwa

  6. Utracone doświadczenie. Praktyczna edukacja projektowa w czasach cyfrowej rewolucji

  7. Społeczne oddziaływanie dizajnu – wnioski dla nauczania komunikacji wizualnej

  8. Kolorowa strona Bauhausu


2 Edukacja projektantów wzornictwa wobec kryzysu

Artykuł dotyczy wyzwań stojących przed kształceniem projektantów w Polsce, które musi zareagować na kryzys ekologiczny i społeczny współczesnego świata. Biorąc pod uwagę szczupłość czasu, jaki pozostał naszemu środowisku naturalnemu do przekroczenia punktu „no way back”, autor postuluje sformułowanie planu minimum dla kształcenia projektantów, uwzględniającego perspektywę kilkunastu najbliższych lat. Będzie to czas, kiedy projektanci będą mieli jeszcze realne szanse włączyć się w proces kształtowania nowych priorytetów gospodarczych i cywilizacyjnych. Jako podstawowe, praktyczne cele artykuł wymienia profesjonalizację projektowania ekologicznego, pogłębienie umiejętności technicznych projektantów, sensowny podział pakietu wiedzy i umiejętności gromadzący się od lat wokół edukacji dizajnerskiej oraz zapewnienie stałego odniesienia do celu podstawowego, jakim jest opanowanie nadciągającego kryzysu klimatycznego i społecznego.