Nr 20/2024 Promocja dizajnu
3 Dizajn w muzeum

Nr 20/2024 Promocja dizajnu

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Dizajn dla wszystkich. Subiektywnie o wystawach projektowania

  3. Fenomen Eindhoven. Historia i rozwój Dutch Design Week

  4. Dizajn w muzeum

  5. Między światowością a lokalnością. Dylematy promowania polskiego dizajnu na przykładzie Zamku Cieszyn

  6. Projektowe laboratorium, czyli programy wsparcia dla biznesu oparte na dizajnie

  7. Promowanie przez pisanie. Rola publikacji i krytyki w kształtowaniu projektowania graficznego

  8. Wygrałem, zdobyłem, zapłaciłem…


3 Dizajn w muzeum

Artykuł podkreśla znaczenie muzeów dizajnu we współczesnym muzealnictwie. Omawia wystawę stałą poświęconą polskiemu dizajnowi XX i XXI wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie otwartą w 2021 roku oraz plany budowy nowego oddziału muzeum – poświęconego projektowaniu i architekturze w dawnym hotelu Cracovia. Wskazuje także na przykłady współczesnych muzeów dizajnu na świecie oraz na odrębny, oparty na współpracy z projektantami model funkcjonowania takich muzeów.