Nr 8/2021 Dizajn z Poznania
5 Dizajn poznański. Odsłona współczesna

Nr 8/2021 Dizajn z Poznania

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Rajmund Teofil Hałas. Historia polskiego meblarstwa

  3. Meblościanka. Mapa wielokrotnych narodzin idei

  4. Hotel Merkury w Poznaniu – modernistyczny gesamtkunstwerk

  5. Bazart. Poznańska galeria sztuki i dizajnu z lat 80. XX wieku

  6. Dizajn poznański. Odsłona współczesna

  7. Meblowanie miasta na przykładzie Poznania


5 Dizajn poznański. Odsłona współczesna

W artykule przybliżono zmiany, jakie zachodziły we wzornictwie poznańskim od lat 90. do współczesności. W ostatniej dekadzie XX wieku, gdy zmieniła się ekonomia i od podstaw budowano fabryki, projektanci nie znajdywali zatrudnienia w przemyśle. Ich aktywność, podobnie jak w latach 80., skupiła się na wyrobach z pogranicza dizajnu i sztuki oraz mocno uległa wpływom postmodernistycznym. Zjawisko to widoczne w architekturze, było również dostrzegalne we wzornictwie, głównie w wyrobach unikatowych. Po roku 2000, gdy przemysł okrzepł, nowe pokolenie projektantów powoli zaczęło współpracować z przemysłem. Ze względu na tradycje środowisko poznańskie było i jest związane z meblarstwem. Za sprawą globalizacji i łatwości dostępu do pracy poza Polską najmłodsze pokolenie dizajnerów wchodzi na rynki międzynarodowe. Dobra kondycja gospodarcza kraju sprzyja rozwojowi wzornictwa, szczególnie w ośrodkach przemysłowych, takich właśnie jak Wielkopolska i Poznań. Uwidacznia się to w szkolnictwie, konkursach, przeglądach, wystawach czy powoływaniu instytucji kultury skupiających się na promocji dizajnu.