Nr 9/2021 Projektowanie kultury
3 Dizajn poznański. Odsłona czasów PRL-u

Nr 9/2021 Projektowanie kultury

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Rzeczy i ich biografie w scenariuszach zmiany społecznej

  3. Narracja wpasowana w przestrzeń, czyli czym jest projektowanie wystaw

  4. Dizajn poznański. Odsłona czasów PRL-u

  5. Kultura ekranowa. O strategiach projektowych kolektywu panGenerator

  6. Autor robi szpagat

  7. Kultura, polityka i pieniądze. Projektowanie dla sektora kultury*


3 Dizajn poznański. Odsłona czasów PRL-u

W artykule przybliżono zmiany, jakie zachodziły we wzornictwie poznańskim w latach 1945–1989. Po wojnie poznańskie środowisko projektowe aktywnie brało udział w tworzeniu polskiego meblarstwa. Nowo wybudowane fabryki mebli w Wielkopolsce, powołane w Poznaniu Zjednoczenie Przemysłu Meblarskiego wraz z ośrodkiem badawczo-rozwojowym oraz nowo otwarta Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych wpłynęły na dynamiczny rozwój dziedziny. Było to szczególnie widoczne w drugiej połowie lat 50. i w latach 60. Przejście z wytwórczości rzemieślniczej na produkcję przemysłową oraz szybki rozwój budownictwa mieszkaniowego w zakresie lokali o małych metrażach wymusiły nowe podejście do projektowania. Ta dynamika znacznie spowolniła w latach 70. na skutek niewydolności gospodarczej kraju. W tym czasie zaczęto inaczej myśleć o projektowaniu, co wyrażało się w nowym podejściu do funkcjonalności i estetyki. W drugiej połowie dekady dizajnerzy, choć włączani w inne dziedziny projektowe, zaczynają tworzyć „do szuflady”. Stało się to normą w latach 80., gdy nastąpiła całkowita zapaść gospodarcza kraju.