Nr 20/2024 Promocja dizajnu
1 Dizajn dla wszystkich. Subiektywnie o wystawach projektowania

Nr 20/2024 Promocja dizajnu

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Dizajn dla wszystkich. Subiektywnie o wystawach projektowania

  3. Fenomen Eindhoven. Historia i rozwój Dutch Design Week

  4. Dizajn w muzeum

  5. Między światowością a lokalnością. Dylematy promowania polskiego dizajnu na przykładzie Zamku Cieszyn

  6. Projektowe laboratorium, czyli programy wsparcia dla biznesu oparte na dizajnie

  7. Promowanie przez pisanie. Rola publikacji i krytyki w kształtowaniu projektowania graficznego

  8. Wygrałem, zdobyłem, zapłaciłem…


1 Dizajn dla wszystkich. Subiektywnie o wystawach projektowania

Wszystko jest zaprojektowane – to hasło nienowe, więc zdążyliśmy się już nieco przyzwyczaić, że żyjemy otoczeni pracami dizajnerów. W muzeach – już nie tylko rzemiosło artystyczne, ale i współczesne wzornictwo przemysłowe ma szansę zaistnieć na wystawach, a nawet dołączyć do kolekcji muzealnej. Powstają opracowania twórczości wybitnych projektantów i projektantek. I choć nie mamy jeszcze w Polsce muzeum dizajnu, to w powstających instytutach widzimy większą otwartość na tę dziedzinę sztuki.

Świadkiem zmian są powstałe w ostatnich latach stałe galerie wzornictwa w Muzeum Narodowym w Warszawie (od 2017) i Muzeum Narodowym w Krakowie (2021) czy funkcjonujący w Muzeum Miasta Gdyni cykl Polskie Projekty Polscy Projektanci (od 2014).

Niniejszy artykuł pozwoli prześledzić ciekawą drogę przedmiotów użytkowych na muzealny parnas. To też opowieść o sposobach ich eksponowania: od festiwali przez wystawy po projekty w sieci. Jak budować ciekawą, angażującą zmysły, zrównoważoną aranżację i mądrą narrację? Jakie tematy skupiają obecnie uwagę większości kuratorów w Polsce i Europie? Dizajn przyciąga do muzeów młode pokolenie. Chcemy go oglądać. Dawne pytanie, czy w muzeach jest miejsce dla wzornictwa, należy zastąpić nowym: jak pokazać je dobrze i twórczo.