Nr 11/2021 Współuczestniczenie i współprojektowanie
2 Czy woli Pan/Pani czerwony, czy niebieski?

Nr 11/2021 Współuczestniczenie i współprojektowanie

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. O korzyściach i trudach projektowania partycypacyjnego przestrzeni publicznej

  3. Czy woli Pan/Pani czerwony, czy niebieski?

  4. Prototypowanie miasta

  5. Wywiad to nie wszystko. O partycypacyjnych metodach projektowania

  6. Techniki badawcze w projektowaniu partycypacyjnym usług

  7. Empiria w projektowaniu (komunikacji)


2 Czy woli Pan/Pani czerwony, czy niebieski?

W artykule zostaje przybliżone pojęcie przestrzeni publicznej i i konsultacji społecznych przez pryzmat poglądów kilku autorów, między innymi Łukasza Rosiaka, Katarzyny Asanowicz i Jana Gehla. Opierając się na realizacjach Towarzystwa Projektowego takich realizacji jak: miejskie systemy informacji dla Warszawy, Bielska-Białej i Krakowa, ale również mebli miejskich dla Warszawy, prezentowane są różne sposoby prowadzenia konsultacji społecznych. Prace realizowane przez Towarzystwo Projektowe od 1996 roku pokazują, jak zmienia się podejście zarówno władz, jak i mieszkańców do partycypacji w projektach dotyczących przestrzeni miejskiej. Pokazują również, że choć w ostatnim czasie wypracowano gotowe schematy postępowania i rośnie świadomość społeczna dotycząca znaczenia przestrzeni publicznej oraz chęć współdecydowania o jej kształcie, to partycypacja nie może zastąpić badań socjologicznych ani wiedzy eksperckiej.