Nr 10/2021 Technologiczny niepokój
7 Czego chcemy od nowych technologii?

Nr 10/2021 Technologiczny niepokój

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Ścieżki we mgle – czyli o projektowaniu jutra

  3. Niebezpieczne chemikalia w meblach i sztuce użytkowej. Zagrożenia i wskazówki dla projektujących

  4. Bioplastiki zapożyczone ze świata mikrobów

  5. Biotechnologia zmienia myślenie dizajnerów o projektowaniu

  6. Sztuczna inteligencja będzie wszechobecna. Co z tego wynika?

  7. Elegia na zmierzch Homo sapiens. Od cywilizacji rozwoju do cywilizacji dziedzictwa

  8. Czego chcemy od nowych technologii?


7 Czego chcemy od nowych technologii?

Za „technologią” i „dizajnem” często podąża słowo „innowacja”. Innowacja w obu dziedzinach, powiadają, jest dobra dla gospodarki. A to z kolei, powiadają znów, jest dobre dla nas, obywateli. Czy ufamy ekonomii skapywania dawnego kapitalizmu, czy chcemy patrzeć w nową przyszłość, musimy zadać sobie pytanie o pozycję dizajnu w tych nowych strukturach. Czy dizajn, jak zwykle, podąży za zmianami, czy też przełamie się i pomoże tchnąć nową energię w stary mechanizm? To pytanie leży u podstaw związku pomiędzy dizajnem a nowymi technologiami. Czego tak naprawdę chcemy od ulepszeń i postępu? Czy mamy do czynienia ze zwykłą akceptacją zmian, czy też powinniśmy skupić się na ich adaptacji? Poniższy esej prześledzi rolę współczesnego dizajnu w społeczeństwie, poczynając od słów Hansa Holleina „Alles ist Design”, przez wyzwania stawiane dziedzinie projektowej przez cyfrowe technologie, na chwili obecnej i analizie metodologii (od)zyskania, proponowanej przez projektanta konceptualnego Nouda Sleumera, kończąc.