Nr 14/2022 Wokół cyrkularności
7 Cyrkularność pomysłów i idei zrównoważonego rozwoju – perspektywa antropologiczna a jedzenie

Nr 14/2022 Wokół cyrkularności

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Circular economy i circular design – jak tworzyć innowacje, których potrzebujemy

  3. Po co komu cyrkularność w projektowaniu? Wartość i potencjał

  4. Cykl: odbierz, przetwórz, wdróż i powtórz. Rola recyklatu we współczesnym projektowaniu – rozważania na temat surowca

  5. Gospodarka cyrkularna jako lek na kapitalizm

  6. Wszystko jest naturą – kosmiczny symbiocen

  7. W polu regeneracji

  8. Cyrkularność pomysłów i idei zrównoważonego rozwoju – perspektywa antropologiczna a jedzenie


7 Cyrkularność pomysłów i idei zrównoważonego rozwoju – perspektywa antropologiczna a jedzenie

Tematem poniższego artykułu jest tematyka cyrkularności z perspektywy antropologicznej. Tekst jest studium przypadku, mianowicie warsztatów kiszenia i fermentacji. Bazując na 15-miesięcznych badaniach etnograficznych w Gdańsku, autorka podejmuje próbę poszerzenia znaczenia konceptu cyrkularności dotyczącego materialnego wymiaru na pomysły i idee. Z badań wynika, że pewne praktyki (tu konkretnie różne sposoby przetwarzania żywności) są „recyklingowane” i używane ponownie, jednak towarzyszy temu zmiana znaczeń, otoczki estetycznej i narracji, co autorka interpretuje jako przekształcanie się tradycji.