Nr 10/2021 Technologiczny niepokój
4 Biotechnologia zmienia myślenie dizajnerów o projektowaniu

Nr 10/2021 Technologiczny niepokój

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Ścieżki we mgle – czyli o projektowaniu jutra

  3. Niebezpieczne chemikalia w meblach i sztuce użytkowej. Zagrożenia i wskazówki dla projektujących

  4. Bioplastiki zapożyczone ze świata mikrobów

  5. Biotechnologia zmienia myślenie dizajnerów o projektowaniu

  6. Sztuczna inteligencja będzie wszechobecna. Co z tego wynika?

  7. Elegia na zmierzch Homo sapiens. Od cywilizacji rozwoju do cywilizacji dziedzictwa

  8. Czego chcemy od nowych technologii?


4 Biotechnologia zmienia myślenie dizajnerów o projektowaniu

Od momentu odkrycia struktury kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA, z ang. deoxyribonucleic acid) biotechnologia jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin nauk biologicznych i dynamicznie rozwijającym się sektorem gospodarki. Jedna z pierwszych jej definicji mówi, że to wszelkie zastosowania technologiczne wykorzystujące systemy biologiczne, żywe organizmy lub ich pochodne do wytwarzania lub modyfikowania produktu lub procesu do określonego zastosowania1. Jej ogromny wpływ na cały współczesny świat, pozwalający na „napisanie” życia od samego początku, a nawet jego przeprojektowanie – wzbudza wiele obaw i kontrowersji bioetycznych. Nikt nie przypuszczał, że ludzkość będzie w stanie zmieniać genomy organizmów, w tym genom ludzki. Również nikt nie przypuszczał, jak demokratyzacja tej nauki i jej wyjście poza laboratoria przyczyni się do powstania ruchów biohakerskich, takich dziedzin sztuki jak bioart czy że zmieni raz na zawsze projektowanie i przyczyni się do powstania biodizajnu. Wszystkie te nowe nurty i zjawiska społeczne budują mosty i są podstawą dialogu społecznego z biotechnologią. Potrzeba ich istnienia wynika z braku zrozumienia tej technologii przez ogół społeczeństwa, co wzbudza wiele obaw i kontrowersji – a one same prowadzą do zmiany sposobu myślenia artystów i projektantów, którzy zaczynają wiedzieć w biotechnologii ratunek dla naszej pogrążonej w kryzysie planety, ludzi żyjących w epoce antropocenu. To biodizajnerzy i bioartyści zainspirowani technikami wywodzącymi się z laboratoriów polegającymi na tworzeniu i poszukiwaniu nowych biomateriałów, wykorzystywaniu biomimikry, wytwarzaniu światła przez żywe organizmy są w stanie poruszyć opinię publiczną i wspólnie z naukowcami nadać nowy kierunek rozwoju naszej cywilizacji, pozwalający wyjść nam z epoki antropocenu i wejść w fazę ochrony naszej biosfery.