Nr 13/2022 Badanie i projektowanie
2 Badania w leanowym procesie projektowania produktu

Nr 13/2022 Badanie i projektowanie

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Między badaniem a projektowaniem

  3. Badania w leanowym procesie projektowania produktu

  4. Z perspektywy materiałów

  5. Jak wyjść poza antropocentryzm badań w projektowaniu?

  6. Problem odbiorcy w projektowaniu (komunikacji)

  7. W napięciu: rzemiosło, dizajn i technologia

  8. Zrównoważone struktury „formoaktywne”. Metodologia badań projektowych w dwóch skalach


2 Badania w leanowym procesie projektowania produktu

Gwałtowny rozwój branży IT napędza nowe podejście do praktyk projektowych, skupionych na skuteczności i szybkości. Twórcy produktów cyfrowych adaptują z innych dziedzin i udoskonalają metody szybkiej ewaluacji podejmowanych działań. Firmy doradczo-projektowe z powodzeniem mogą implementować te praktyki i metody w procesy znajdowania innowacji i rozwoju nowych projektów wzorniczych.

Praca przybliża zagadnienie leanowego procesu projektowego. Z perspektywy projektanta wskazuje zalety stosowania metod badawczych oraz ich miejsce w procesie projektowym. Powołując się na przykłady, autor odsłania praktyczne strony procesu oceny działań kreatywnych za pomocą badań i wiążące się z nimi zagrożenia.

Z przedstawionych przykładów wynika, że współczesne metody prowadzenia procesów projektowych w dziedzinie produktów i usług wymagają nowego podejścia do sposobów weryfikacji wyników działań.